• Anatomie
 • Bewegingsleer
 • Bewegingsonderzoek
 • Gewrichtsonderzoek
 • Diagnostiek
 • Indicaties en contra indicaties
 • Opstellen van het behandelplan
 • Behandelingen

Zelf meenemen: makkelijke kleding plus 2 grote en 1 kleine handdoek

Voor sportverzorgers die mogelijkheden zoeken om hun kennis en vaardigheden over gewrichten verder te vergroten en te verdiepen, biedt Medisch Centrum Ede B.V. de SIJMOVES® methode aan, een nieuwe opleiding die sportverzorgers opleidt tot gewrichtstherapeut.

De SIJMOVES® methode is geschreven door Josya Sijmonsma, bekend van de cursussen Medical Taping en schrijfster van het boek ‘Medical Taping Concept – Manual’.

Ze heeft deze opleiding gemaakt omdat de sportverzorgers in Nederland een toenemend belangrijke rol spelen bij de verzorging van mensen met een probleem in het bewegingsapparaat. Tot nu toe waren er echter weinig mogelijkheden voor sportverzorgers om speciaal gericht op gewrichten te werken. Met de SIJMOVES® methode wordt daar verandering in gebracht!

De methode is veilig, pijnvrij, snel en doelmatig en geschikt voor alle sportverzorgers die hun competentie verder willen uitbreiden naar gewrichten.

De Sijmoves® methode is opgebouwd in modules, per module wordt een gewricht, of een aantal samenhangende gewrichten, behandeld. Sinds 2015 is een groeiende groep sportverzorgers erg enthousiast over deze methode, vanwege de uitstekende toepasbaarheid in de praktijk.

Iedere Sijmoves-Gewrichtstherapie module omvat:

 • Anatomie
 • Bewegingsleer
 • Bewegingsonderzoek
 • Gewrichtsonderzoek
 • Diagnostiek
 • Indicaties en contra indicaties
 • Opstellen van het behandelplan
 • Behandelingen

In het eerste deel van de cursus komt het onderzoek en de diagnostiek aan bod. Extra kennis van anatomie en bewegingsleer is noodzakelijke theorie, maar ook dit eerste deel van de cursus bestaat vooral uit nieuwe vaardigheden, zoals het kunnen uitvoeren van extra testen, en het kunnen uitvoeren van een gericht gewrichtsonderzoek.

Het tweede deel van iedere cursus gaat over de behandeling. De kennis en de vaardigheid van het op diverse manieren kunnen behandelen en mobiliseren van gewrichten wordt geleerd en geoefend.

Het zijn praktijkgerichte cursussen, waar sportverzorgers en massagetherapeuten een veilige, effectieve en snelle behandeling van gewrichten kunnen leren.

Modulaire opbouw

De opleiding tot Sijmoves® Gewrichtstherapeut is opgebouwd in modules, per module wordt een gewricht of een combinatie van samenhangende gewrichten in twee dagen behandeld.

De kennis over dat specifieke onderwerp is direct toepasbaar in de praktijk.

Uit de ervaring van de laatste jaren blijkt dat het volgen van twee modules in een tijdsbestek van ongeveer 2 maanden voor de cursist veel voordelen biedt:

 • Door voorgaande kennis is het makkelijker in de vervolgcursus;
 • Ervaringen kunnen gedeeld worden met mede-cursisten;
 • Door de opgedane praktijkervaring wordt het makkelijker om inhoudelijke vragen te kunnen stellen aan de docent, waardoor beter begrip ontstaat;
 • Een dieper inzicht en begrip van de mobiliserende technieken;
 • Het makkelijker eigen maken van de nieuwe inzichten.

Daarom worden vanaf september 2018 de volgende clusters aangeboden:

 • Cluster 1: module Knie en module Enkel & Voet;
 • Cluster 2: module Elleboog, Pols & Hand en module Schouder & Schoudergordel;
 • Cluster 3: module Heup & Bekkengordel en module Wervelkolom en Thorax.

Het grote voordeel van deze clustering is, dat er in een vrij kort tijdsbestek een samenhangende bewegingsketen kan worden behandeld, wat toevoegt aan het begrip en de behandelmogelijkheden in de praktijk. Binnen deze clusters komt het denken in bewegingsketens duidelijker tot zijn recht.

In de dagelijkse behandelpraktijk is het zo, dat een bepaalde klacht kan worden veroorzaakt door zogenaamde projectiepijn vanuit een aangrenzend gewricht. Met de clustering in bewegingsketens wordt beter aan dit praktijk verschijnsel tegemoet gekomen.

Uiteraard wordt rekening gehouden met cursisten die in het verleden al een module gevolgd hebben. Zij kunnen naar wens een cluster boeken, maar ook een losse module.

Ook met deze clustering blijft het mogelijk om een losse module te volgen, met uitzonderingvan de modules Schouder & Schoudergordelen de Wervelkolom. Voor deze modules moet minimaal één andere module zijn gevolgd.

Kosten:

585 euro per cluster van 2 modules, inclusief koffie, thee, lunch, syllabus, tractiegordel en certificaat. De kosten van een losse module zijn 325 euro.